Polityka prywatności

Ośrodek Jeździecki GoldenHorse

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Stowarzyszenie GoldenHorse w Korytach 05-505 Prażmów ul. Lipowa 13 1231275826 (zwany dalej „Administratorem”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, dotyczących osoby składającej oświadczenie lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub odbiorców danych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna/pensjonariusza/właściciela konia/gościa w celu prowadzenia swej działalności, w tym organizacji kursów, zawodów, rekreacji, współpracy z innymi klubami i organizacjami jeździeckimi, prowadzenia ewidencji i księgowości, prowadzenia korespondencji i archiwum, udostępniania usług.

4. Przekazanie danych osobowych i wyrażenie przez uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w projektach realizowanych przez Administratora.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
− imię i nazwisko
− data urodzenia
− numer PESEL
− dane adresowe
− dane kontaktowe uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna
− imię i inne dane konia
− dane wymagane do zgłoszenia zawodnika do zawodów, w szczególności uzyskane licencje;
− zdjęcia i filmy z treningów i zawodów;
− wyniki zawodów oraz rankingi;
− dane wymagane do uzyskania licencji zawodniczej;
− dane dotyczące opłacania składek i innych opłat;
− korespondencję tradycyjną oraz elektroniczną;
− szczególną kategorię danych osobowych w postaci informacji o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres wymagany dla danego celu przetwarzania.

7. Teren ośrodka jeździeckiego GoldenHorse jest monitorowany do celów bezpieczeństwa i ochrony, wizerunek nie będzie udostępniany publicznie, może być wykorzystany przez Administratora w celach dochodzenia roszczeń i organom ścigania.

8. Administrator może udostępniać publicznie następujące informacje zawierające dane osobowe:
− wyniki zawodów;
− zestawienia wyników;
− materiały zawierające wizerunek (w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Administratora).
− materiały zawierające wizerunek ze szkoleń, warsztatów i innych ofert.

9. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom, z którymi współpracuje w związku z działaniami dotyczącymi osób, których dane dotyczą, np. przy organizacji zawodów i innych imprez, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych projektów.

10. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez uczestnika/zawodnika /nauczyciela /opiekuna zgodnie z przepisami RODO. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych do danych nieudostępnianych publicznie przez Administratora. Administrator zapewnia uczestnikom/zawodnikom/nauczycielom/opiekunom realizację uprawnień zgodnie z RODO.

11. Administrator nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany w tym formie profilowania.

12. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

13. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub e-mailowej na adres biuro@goldenhorse.com.pl.

14. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie. Usunięcie danych nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

15. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO, maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – wraz z późniejszymi zmianami.

I. Informacja ogólna o cookies

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszym serwisie.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 11. ADMINITRATOR może wykorzystać „cookies” w następujących mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:
  • – konfiguracji serwisu,
  • – zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
  • – zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • – zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
  • – zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • – uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
  • – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
  • – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
  • – zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.